Forretningsområder

Våre forretningsområder er Pukk og masser, Eiendom og Entreprenør. Fra å være lokalisert i Mosse-regionen, har vi gjennom årenes løp utvidet nedslagsfeltet vårt til også å omfatte resten av Østfold samt deler av Akershus.

Dog forskjellige i natur, er de tre forretningsområdene nærere knyttet til hverandre enn det kan se ut som ved første øyekast. Skolt-konsernet er involvert i alle deler av anleggs- og eiendomsutvikling, enten det er grunnarbeid, bygging eller drift.

Eiendom

Siden brødrene Skolt kjøpte sin første eiendom i 1983 har dette forretningsområdet vokst til å bli en betydelig aktør i Østfold.

Pukk og masser

Fire pukkverk ligger strategisk plassert nær E6 og forsyner hvert sitt område med pukk til offentlig infrastruktur og privat byggeaktivitet.

Entreprenør

Forretningsområdet Entreprenør omfatter Luva Holding med datterselskaper.

Miljøpark

Mottak for og gjenvinning av ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein, samt et varig deponi av rene masser.