Forretningsområde: Miljøpark

Skolt Miljøpark har mottak for og gjenvinning av ikke-forurenset betong, asfaltflak, rene gravemasser og overskuddsstein, samt et varig deponi av rene masser. Mottatte masser sorteres og knuses, og av de gjenvunnede massene tilbyr vi jord, knust betong, knust asfalt og knuste steinfraksjoner.

Besøk hjemmesiden til Skolt Miljøpark