Forretningsområde: Entreprenør

Forretningsområdet Entreprenør, hvor Park & Anlegg AS er det mest sentrale selskapet, har 240 motiverte og kompetente medarbeidere som skaper varige verdier i tett og godt samarbeid med både private og offentlige utbyggere. Park & Anlegg er en nær fullintegrert anleggs- og byggentreprenør med sterk markedsposisjon i særlig søndre Viken.