Forretningsområde: Entreprenør

Forretningsområde entreprenør har 220 motiverte medarbeidere som bidrar til høy veksttakt og kontinuerlig utvikling.

Park & Anlegg AS er det største selskapet innen forretningsområdet. Andre selskaper som inngår er Østfold Totalbygg AS, Luva Prosjekt AS og Calluna Grøntanlegg AS samt flere eiendomsselskap.

Besøk hjemmesidene til Park & Anlegg