Forretningsområde: Pukk og masser

Forretningsområdet Skolt Pukk og masser består av selskapene Skolt Pukkverk AS og Skolt Miljøpark AS. Skolt Pukkverk produserer og leverer stensand, subbus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra våre fire pukkverk Vestby Pukkverk, Råde Pukkverk, Moss Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk. Skolt Miljøparks avdeling på Solli ved E6 i Råde kommune tar imot ikke forurensede overskuddsmasser som gravemasser, sprengsten, rivningsbetong og asfaltflak for gjenvinning, videreforedling eller varig lagring. 

 

Besøk hjemmesiden til Skolt Pukkverk