Forretningsområde: Pukk og masser

Skolt Pukkverk AS produserer og leverer stensand, subus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra våre fire pukkverk Vestby Pukkverk, Råde Pukkverk, Moss Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk. Skolt Miljøpark AS' avdeling på Solli ved E6 i Råde kommune tar imot ikke forurensede overskuddsmasser som gravemasser, sprengsten, rivningsbetong og asfaltflak for gjenvinning, videreforedling eller varig lagring. 

 

Besøk hjemmesiden til Skolt Pukkverk