Forretningsområde: Eiendom

Skolt eier og forvalter i dag ca. 48.500 m² til utleie med totalt 64 leietakere fordelt på industri, handel og kontor.

Vår portefølje består av både eiendommer som er fullt utleid og enkelte bygg med ledig kapasitet som vi moderniserer og utvikler. I tillegg har vi utviklingseiendommer på ulike stadier der vi jobber med regulering og utbygging.

Vi er også involvert i spennende utviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører.

Gå til egen hjemmeside for Skolt Eiendom ›