Sponsing

Skolt bruker betydelige midler i lokalmiljøet hvert år.  Våre bidrag har hatt stor betydning for at prosjekter i nærområdet har blitt virkelighet. 

Vi støtter lag, foreninger og entusiastiske utøvere i nærområdet til våre virksomheter.

Send gjerne inn søknad om du har et godt formål som vil bidra til positivt engasjement og felles opplevelser i ditt nærmiljø i Viken, fra Halden i syd til Vestby i nord.

Søknadsskjema finner du på denne siden. Husk å påføre formål og begrunnelse for søknaden. Notér også kontonummer.

Vår bevilgningskomite behandler søknaden.

Søknadene vil bli behandlet halvårlig som følger:

  1. Søknadsfrist 30. april

  2. Søknadsfrist 31. oktober

    Søknadene behandles ca 1 mnd etter fristen. Vi tar direkte kontakt med de som tildeles.
    Vi får mange henvendelser, hører du ikke fra oss er du ikke tildelt støtte denne gang. Du er uansett velkommen til å søke igjen.

Bevilgningskomiteen

Søknad om bidrag fra Skolt