Sponsing

Skolt bruker betydelige midler i lokalmiljøet hvert år.  Våre bidrag har hatt stor betydning for at prosjekter i nærområdet har blitt virkelighet. 

Vi støtter utvalgte lag og foreninger i nærområdet til vår virksomhet.

Send gjerne inn søknad om du har et godt formål som vil bidra til positivt engasjement og felles opplevelser i ditt nærmiljø i Østfold!

Søknadsskjema finner du lenger ned på denne siden. Husk å påføre formål og begrunnelse for søknaden.

Vår bevilgningskomite behandler søknaden.

Søknadene vil bli behandlet halvårlig som følger:

  1. Søknadsfrist 30. april
    Påfølgende valg 31. mai - Søknadene er nå behandlet og de utvalgte har fått tilbakemelding om tildeling. Neste mulighet har frist 31. oktober.

  2. Søknadsfrist 31. oktober
    Påfølgende valg 30. november

Bevilgningskomiteen

Søknad om bidrag fra Skolt