Ledelse

Seks personer utgjør den daglige ledelsen i Skolt Holding-konsernet.