Historie

Her er en en tidslinje med de viktigste hendelsene i historien til Skolt Holding AS.

1953 - Brødrene Skolt
Brødrene Skolt starter sin virksomhet med tømmer og trelast, gravemaskiner, bulldozere og lastebiler.

1963 - Moss Pukkverk
Allerede i 1966 ble pukkverket utvidet og modernisert. I den forbindelse ble den første bilbrovekten i landet montert her. Etter kort tid hadde pukkverket vokst til det største i Østfold.

1974 - Vestby Pukkverk
Kjøper Vestby Pukkverk

1976 - Sarpsborg Pukkverk
Kjøper Sarpsborg Pukkverk

1983 - Solgaard Skog
Brødrene kjøper 23 mål tomt på Solgård Skog i Moss og starter med det sin eiendomsvirksomhet. På tross av tøffe tider i eiendomsmarkedet, oppfører de sitt første industribygg på 1440 kvm. på tomten.

1986 - Råde Pukkverk
Kjøper Råde Pukkverk

1986 - Skolt Holding
Brødrene hadde nå så mange ulike bedrifter og en betydelig eiendomsmasse rundt om i Østfold og Follo at det var fornuftig å organisere driften i et holdingselskap.

1987 - Skolt Bil
Startet bilforretning som følge av samarbeidet med Iveco Norge, som var leietakere til bygget på Solgård Skog.

1987 - Skolt Betong
Etablerer betongproduksjon på området til Skolt Pukkverk

1991 - Skolt Bil
Skolt bil velger å avslutte samarbeide med Iveco Norge. Skolt Bil nedlegges.

1992 - Halstensen Bilforum
Brødrene Skolt AS kjøper Halstensen Bilforum AS i Fredrikstad og deres Audi og Volkswagen-agentur. Da Skolt overtok firmaet i 1992, var omsetningen det første året 40 millioner kroner. Fem år senere hadde omsetningen økt til 175 millioner. I 2004 ble selskapet kåret til beste VW forhandler av importøren Harald A. Møller. Virksomheten ble solgt til Harald A. Møller dette året. Bygningsmassen ble beholdt.

2003 - Faktor Gruppen
Skolt Holding går inn i Faktor gruppen med 50 %. Faktor Gruppen var på dette tidspunktet blitt en ledende aktør på eiendomsutvikling innen bolig og fritid på sentrale Østlandet og Sverige. Selskapet var startet i 1999 og hadde vokst kraftig. Aksjene ble solgt i 2005 med god fortjeneste.

2011 - Luva Holding
Høsten 2011 kjøpte Skolt Holdning AS seg på nytt inn i entreprenørbransjen ved å kjøpe 50 % av Luva Holding, som er morselskap til blant andre Park & Anlegg. I mai 2016 økte Skolt Holding sin eierandel i Luva Holding AS til 78 %. Luva Holding er i dag morselskapet i Skolt Holdings forretningsområde Entreprenør.

2018 - Kjøper bl.a. 293.000 m2 områderegulert til næringsbebyggelse syd for Moss Pukkverk og starter detaljregulering

2020 - Vedtatt detaljreguleringen av Moss Næringspark I/L 7 - 12, som omfatter 293.000 m2 bebyggbart areal for industri og logistikkvirksomhet med tilhørende kontorer. Vedtatt detaljregulering for nytt deponi for rene masser i tilknytning til Råde Pukkverk (Råde Massedeponi).

2021 - Selger forvaltningseiendommene Solgaard Skog 11, 13 og 98 i Moss samt Sundløkkaveien 73 og 75 i Fredrikstad. Starter opparbeidingen av Moss Næringspark I/L 7 - 12. Starter mottak av tunnelstein og løsmasser fra Bane NOR's prosjekt gjennom Moss (SMS). 

2022 - Selger 93.500 m2 bebyggbart areal til Posten Eiendom og 73.500 m2 til Nrep / Logicenters i Moss Næringspark. Park & Anlegg passerer på en lønnsom måte milliarden i omsetning, og konsernet over 1,4 milliarder kroner i omsetning.