Ambisjoner og forutsetninger

Gründerne (brødrene Svein, Arne og Knut Egil Skolt) skapte sammen en bærekraftig forretningsvirksomhet basert på et godt samarbeid og gjensidig tillit. Brødrene var arbeidsomme, nøkterne og redelige. I tillegg bygget de sin virksomhet på optimisme, dristighet og interesse for å skape sikre arbeidsplasser og et godt miljø. Brødrene bygde selskapet sten på sten og var levende engasjert i å utvikle virksomheten videre.

Skolt-konsernet videreutvikler arven fra brødrene  med spesiell vekt på disse verdiene:

 • Langsiktighet
  I morgen får du glede av det du gjør i dag. Denne tankegangen preger arven etter brødrene Skolt. For å gjøre det godt i en bransje som utvinner naturressurser, nytter det ikke å tenke kortsiktig. En drivverdig fjellressurs har et driftsvindu på minimum 15 år. Slik er også vår holdning til eiendomsutvikling. Vi griper mulighetene når de byr seg, men vi går tungt inn i prosjektene, utvikler dem over tid og står stødig gjennom kortsiktige svingninger i eiendomsmarkedet.

 • Se etter og utnytte relevante muligheter
  –Jeg leter ikke, jeg finner. Dette sitatet fra Picasso er betegnende for vår evne til å utvikle oss og skape vekst. Siden starten i 1953 har vi forvaltet en offensiv og målrettet strategi for vekst. Vi har kjøpt opp virksomheter, inngått strategiske samarbeid og etablert ny industri basert på teft og evne til å handle raskt. Hele tiden med en overordnet visjon om å utvikle forretningsområdene våre.

 • Dristighet
  Forretningsutvikling forutsetter alltid en viss risikovilje. Vi er en lite byråkratisk organisasjon med evnen til å snu oss raskt. Kort beslutningsvei sikrer god manøvreringsevne og gjør at dristighet er en verdi med konkret innhold for oss.

 • Bærekraftig og lønnsom vekst
  Dette henger nøye sammen med vår langsiktighet. Vi tar de tunge investeringene, utvikler kompetanse og anerkjenner verdien av en solid og kompetent arbeidsstokk. Vår virksomhet er arbeidsintensiv, krever tung infrastruktur, tunge investeringer og høy kompetanse. På mange måter den rake motsetningen til våre dagers "raketter på IT-himmelen". Dette er vår historie og vår kompetanse, og vi utvikler den stadig. Uten kontinuerlig oppmerksomhet rundt effektiv drift, gode arbeidsforhold, godt naboskap og vilje og evne til utvikling, ville vi aldri klart å skape en sunn og bærekraftig vekst.