Forretningsområde: Pukk og masser

Skolt pukkverk AS og leverer stensand, subus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra fra våre fire pukkverk Vestby Pukkverk, Råde Pukkverk, Moss Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk. Dette er selvstendige enheter under paraplyen Skolt Pukkverk AS.

Besøk hjemmesiden til Skolt Pukkverk