Konsernstruktur

Konsernet har sitt hovedkontor i Vålerveien 381 i Moss. Selskapet er samlokalisert med Moss Pukkverk og Skolt Eiendom.